LA GUIA DE SANT FELIU  DE LLOBREGAT - Barcelona
LA GUIA DE SANT FELIU  DE LLOBREGAT - Barcelona Principal Noticias de Sant Feliu de Llobregat Fotografias de Sant Feliu de Llobregat Foro Guia Sant Feliu
LA GUIA DE SANT FELIU  DE LLOBREGAT - Barcelona
LA GUIA DE SANT FELIU  DE LLOBREGAT - Barcelona
PRINCIPAL
FORO
ANUNCIOS/GUIA
Te encuentras en: Telefonos de Interes
ADMINISTRACIONES/ADMINISTRACIONS
Ajuntament...........................................................
Agencia Tributaria..................................................
Arxiu Historic Comarcal del Baix Llobregat................
Cambra Agraria Local.............................................
Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegacio BCN
Centre Servei el Pla................................................
Centre d'Innovacio i Formacio Ocupacional...............
Col-legi Oficial d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat.
Col-legi Oficial de Procuradors de Sant Feliu de Llob...
Comissaria de Policia Nacional.................................
Comissaria de Mossos d'Escuadra.............................
Consell Comarcal del Baix Llobregat..........................
Diputacio de BCN Organisme de Gestio Tributaria OGT
Fundacio Domicilia.................................................
Departament Ensenyament Delegacio Territorial Baix
Oficina Liquidadora Generalitat de Catalunya.............
Institut Nacional de la Seguritat Social (INSS)...........
Notaria Ignacio Ruisanchez Capalastegui..................
Oficina de Correus i Telecomunicacions.....................
Oficina de Correus del Centre Serveis El Pla...............
Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) i INEM........
Planta Depuradora de Sant Feliu de Llobregat...........
Sindicat Agrari Sant Feliu. Societat Cooperativa limit.
Tresoreria General de la Seguretat Social..................
93 685 80 00
93 666 73 11
93 666 67 03
93 666 67 03
93 666 48 09
93 685 30 16
93 666 15 54
93 666 15 07
93 685 70 33
93 632 74 40
93 685 88 00
93 685 24 00
93 666 02 86
901 10 10 12
93 685 94 50
93 666 09 14
93 666 09 99
93 632 71 07
93 666 12 82
93 685 30 16
93 632 76 23
93 685 27 16
93 666 09 86
93 632 73 80
CENTROS EDUCATIVOS/ESCUELAS/COLEGIOS
Escola Bressol Municipal Fabregas.........................
Escola Bressol Municipal Patufet...........................
Escola Bressol Municipal Tambor............................
Escola Bressol Snoppy..........................................
Escola Bressol Flapy............................................
Escola Bressol Giravolt.........................................
Escola Bressol l'Avet............................................
Escola Bressol Peucs............................................
CEIP Arquitecte Gaudi.........................................
CEIP Falguera.....................................................
CEIP Josep Monmany...........................................
CEIP Nadal.........................................................
CEIP Pau Vila......................................................
CEIP Salvador Espriu...........................................
Colegio Bon Salvador...........................................
IES Olorda..........................................................
IES Marti Dot......................................................
Colegio Mare de Deu de la Merce (no batxillerat).....
Colegio Virgen de la Salut.....................................
Escola Mestral.....................................................
Centre d'Educacio Especial Tramuntana..................
Centre de Formacio Persones Adultes Mestre Estev
Escola Municipal de Musica....................................
Universitat Oberta de Catalunya...........................
Centre de Recursos Pedagogics.............................
Centre de Recuperacio de Deficients Auditius-CRED
Equipo de Asesoramiento Psicopedagogico (EAP)...
Servei Local de Catala..........................................
93 666 37 32
93 666 37 56
93 685 39 45
93 666 37 92
93 666 17 90
93 666 21 25
93 666 70 43
93 666 18 42
93 666 41 52
93 666 17 53
93 685 30 46
93 666 18 78
93 666 99 51
93 666 38 52
93 666 17 13
93 666 05 92
93 685 18 01
93 666 10 79
93 666 18 69
93 666 17 78
93 666 14 85
93 666 71 55
93 666 76 78
93 632 74 74
93 685 31 00
93 685 37 70
93 685 33 65
93 685 24 32
OTROS SERVICIOS

 

Usuarios Online